El masclisme entre els jovens?

El masclisme és una ideologia que es basa en la creença de la superioritat de l’home sobre la dona, i que promou la discriminació, la desigualtat i la violència cap…